Najnowszy numer WSP

nr 49

Rok XV 2020

Niniejszy numer naszego kwartalnika zawiera zarówno opracowania stricte związane z teologią pastoralną, jak i artykuły z zakresu psychologii pastoralnej, teologii duchowości oraz z religiologii. Mamy nadzieję, że będą one inspiracją dla naszych Czytelników w dalszych poszukiwaniach naukowych.

Kontakt z redaktorem naczelnym
Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski

tomwielebski@gmail.com

Kontakt z Wydawnictwem Naukowym UKSW

wydawnictwo@uksw.edu.pl