WARSZAWSKIE STUDIA
PASTORALNE

Indeksowany periodyk naukowy wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW. Zamieszczane publikacje są recenzowane i dotyczą tematyki teologicznej ze szczególnym wskazaniem na teologie pastoralną. 

KOLEGIUM REDAKCYJNE 

ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. ucz. (redaktor naczelny)

ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski (zastępca redaktora naczelnego)

dr Błażej Szostek (sekretarz)

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

dr Mateusz Jakub Tutak

Wydawnictwo UKSW (opracowanie graficzne i skład )

{

Konieczne jest zatem studium określonej dyscypliny teologicznej — teologii pastoralnej, czyli praktycznej, będącej naukową refleksją o codziennym wzrastaniu Kościoła, w mocy Ducha Świętego, w kontekście historii; a więc o Kościele jako „powszechnym sakramencie zbawienia”

– Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 57

Zapraszamy do współpracy

„Warszawskie Studia Pastoralne” stają się coraz bardziej czasopismem interdyscyplinarnym. Jest to odpowiedź na współczesne wyzwania, jakie stają przed teologią pastoralną. Badania naukowe pastoralistów koncentrują się na trzech kierunkach myśli teologicznej: refleksji o Bogu, o człowieku i o Kościele. Poszerzona tematyka badań pastoralnych otwiera łamy tego czasopisma zwłaszcza przed tymi Autorami, którzy podejmować będą naukową dyskusję o wszystkich problemach współczesnego Kościoła i świata.

Teologia pastoralna bardzo się zmieniała ostatnimi czasy. Widać to także po Autorach publikujących naukowe dysertacje teologiczno-pastoralne. Coraz więcej jest w gronie pastoralistów osób świeckich, a to oznacza, że uprawiana dotychczas teologia pastoralna pod kątem przygotowania do duszpasterstwa, staje się teologią praktyczną, która ma służyć całemu Kościołowi. Ta niepozorna zmiana jakościowa stawia jednak nowe zadania także przed publikatorami teologicznymi. Mają one za zadanie nie tylko relacjonować stan badań, ale także wskazywać nowe zadania badawcze dla teologów.

Pastoraliści powinni być szczególnie wyczuleni na współczesne wyzwania, jako stają przed Kościołem. Jednocześnie to ludzkość domaga się od nich pomocy intelektualnej w rozwiązywaniu problemów codzienności. Dlatego pastoralista, pozostając na pierwszym miejscu teologiem, powinien uczyć się udzielania pomocy człowiekowi na jego drodze wiary. Temu celowi mają także służyć łamy „Warszawskich Studiów Pastoralnych”.

Zapraszając do współpracy wszystkich pastoralistów można mieć nadzieję, że wynikami ich badań będą zainteresowani nie tylko duszpasterze, ale będzie coraz więcej osób świeckich zaintrygowanych wymianą myśli, którzy zechcą włączyć się w poszukiwanie odpowiedzi na pytania współczesnego członka Kościoła i obywatela świata.

Aktualności

Teologia Pastoralna w Internecie

Zapraszamy do polubienia i obserwowania strony Teologii Pastoralnej UKSW na Facebooku! Znajdziesz nas na @teologia.pastoralna.UKSW Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.stp.uksw.edu.pl

WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE 28/2018

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru WARSZAWSKICH STUDIÓW PASTORALNYCH Rok XIII 2018 Nr 3 (40) Do pobrania w Dziale: Zeszyty

WSP w Toruniu

W dniu 19 grudnia 2012 roku, redakcja Warszawskich Studiów Pastoralnych wraz ze studentami teologii pastoralnej UKSW była gośćmi Rozmów Niedokończonych w Telewizji Trwam i Radiu Maryja. Motywem przewodnim audycji był temat "Kto może być pastoralistą?" Zapraszamy...

Kontakt z redaktorem naczelnym
Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski

tomwielebski@gmail.com

Kontakt z Wydawnictwem Naukowym UKSW

wydawnictwo@uksw.edu.pl